Top

Herroeping

Herroepingsformulier en de Wet Verkoop op Afstand.
De Pettenkoning wil al onze klanten graag wijzen op de "Wet verkoop op afstand".

In Nederland is een speciale wet van kracht welke de wettelijke rechten van kopende consumenten beschermd. Deze wet heet wet 'kopen op afstand'.
Het komt hier op neer dat consumenten bij aanschaf van producten via Internet recht hebben op een afkoelingsperiode van 14 werkdagen na levering van het product. De consument mag aangekochte producten binnen die periode terugsturen. Door deze wet hebben consumenten voor wat betreft het online kopen een sterkere rechtspositie gekregen. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien.

De volgende uitbreidingen op de rechten van consumenten zijn in deze wet kopen op afstand opgenomen:
 1. Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 14 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De originele verpakkingen en labels dienen dan wel onbeschadigd te zijn! De verkoper mag dan geen administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden.
 2. Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode.
 3. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als beide partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.
Voor de volgende gevallen geldt geen afkoelingsperiode:
 • Aankoop van onroerend goed
 • Aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt
 • Aankopen die snel kunnen bederven of verouderen
 • Cd's, video's en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken
 • Financiële diensten
 • Kranten en tijdschriften
 • Weddenschappen en loterijen
 • Een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.
 • Logies, vervoer, restaurantreserveringen en vrijetijdsbesteding indien deze zijn afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode.
De extra plichten van de verkoper zijn als volgt bepaald:
 • De verkoper is verplicht de volgende gegevens te verstrekken voordat consumenten tot koop overgaan:
 • Zijn identiteit en bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres
 • De belangrijkste kenmerken van het product
 • De prijs van het product (inclusief alle belastingen)
 • Indien van toepassing, de kosten van aflevering
 • Wijze van betaling, aflevering of uitvoering
 • Het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode
 • De eventuele geldigheidsduur van het aanbod
 • De minimale duur van de overeenkomst als het gaat om bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement.
De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken:
 • De eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode (dit moet schriftelijk gebeuren).
 • Het bezoekadres van de leverancier
 • Gegevens betreffende eventuele garantie.
Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet (compleet) heeft verstrekt aan de consument, gaat de afkoelingsperiode van 14 werkdagen pas in op het moment dat de consument wel alle informatie heeft gekregen, met een maximum van drie maanden.

De Pettenkoning zal de hierboven weergegeven Wet Verkoop op Afstand en dus ook de 2 weken afkoelperiode altijd naleven!
Aan:
pettenkoning
Landvoogdstraat 83
6411XA Heerlen
0648187738
info@pettenkoning.nl
Van:
@
Retouren:
Ik deel hierbij mede dat ik onze overeenkomst herroep betreffende de volgende producten/diensten:
Feedback:
Help onze diensten te verbeteren door een reden te geven, dit is niet verplicht.